Vi är mer eller mindre specialiserade på takarbeten. Vi kan erbjuda professionell hjälp inom:
Papptak
Tegeltak
Plåttak
Plasttak
Betongpannor
Hängrännor och rör
Ränndalar
Renovering
Underhåll
Tilläggsisolering
Besiktning av ditt tak
mm.