Nedan visar vi några referensobjekt på några av de arbeten vi utfört under årens lopp.